نقشه سایت|

نظرات و پیشنهادات
 خدمات ترانزیت و لجستیک  
   شرکت کشتیرانی هوپاد دریا در زمینه خدمات ترانزیت فعالیت داشته و خدمات بسیاری را در حوزه های مختلف حمل کانتینر از مبدا به مقصد(Door To Door) از بنادر داخلی و خارجی ونیز مدیریت عملیاتی کانتینرها در دپوهای خشکی (ICD) و مدیریت تامین و تخصیص کانتینرها و همچنین انجام عملیات انبارداری کالا ،کانتینر در پایانه های قدس، اصفهان ، سهلان وشهریار انجام می دهد که اهم فعالیتها بشرح ذیل می باشد :

  - بازدید کانتینر سالم و تحویل گیری کانتینر
  - مدیریت گردش کانتینرها در داخل پایانه و بنادر  
  - دریافت کانتینر خالی از صاحبان کالای وارداتی
  - تحویل کانتینر خالی به صادر کنندگان محترم
  - تعمیرات و شستشوی کانتینر ( در آینده نزدیک) عملیات ترمینال قدس :
  - بسته بندی و بسته بندی مجدد کالا
  - چیدمان کالا در درون کانتینر
  - تخلیه کالا از درون کانتینر
  - مهار کالا در کانتینر و آماده سازی کالا جهت سفر دریایی
  - حفظ و نگهداری کالا در انبارهای مخصوص و متنوع
  - بیمه نمودن کالا
  - حمل کالا در مبادی ورودی 
  - توزیع کالا جهت مصرف کنندگان و خرده فروشان از انبار قدس
  - ارزش افزوده کالا و ...

انجام می پذیرد.
 
 
Hoopad Darya Shipping Agency Co.IT office 2008-2009.