اعلامیه ورود کشتی ها
 
   
شماره بارنامه : * برای دریافت تاریخ تقریبی ورود درج شماره بارنامه کافی است.    
شماره کانتینر : *برای دریافت اعلامیه ورود درج شماره بارنامه و شماره کانتینر الزامی است.
شعبه :    
            
سایت شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا
سایت سازمان بنادر

 
  راهنمایی:


شماره بارنامه در گوشه بالا سمت راست بارنامه درج شده و با حروفی مانند HDM / ISC/ SCP / ECL ,... شروع شده و ساختار آن استاندارد است.
مانند HDM1078SESL2315 که در آن HDM خط مربوطه - 1078S شماره سفر - ESL بندر مبدا - 2135 سریال را نشان میدهد.شماره کانتینر در کادر میانی بارنامه مربوط به Descrtiption جایی که مشخصات بار قید شده (سمت چپ) درج میگردد.
شماره کانتیر با حروفی مانند IRSU - HDXU - SBAU و نظیر این حروف شوع شده و دارای 7 رقم از اعداد میباشد.
مانند HDXU 2201890 - حرف U در تمام شماره کانتینرها مشترک است.