نقشه سایت|

نظرات و پیشنهادات

 
 شعبه امام خمینی  
 
 
  بندر امام خمینی(ره) بعنوان دومین بندر بزرگ ایران امروزه از اهمیت بسزایی در اقتصاد حمل و نقل دریایی کشور برخوردار است این بندر در شمال خلیج فارس و در طول جغرافیایی 04-40 شرقی و عرض جغرافیایی 25-30 درجه شمال واقع می باشد و از طریق جاده ، خطوط هوایی و راه آهن با تهران و سایر شهرهای کشور متصل می شود.
  شعبه بندر امام خمینی اینشرکت بالاترین حجم عملیات کالای فله را در کشور و منطقه داراست. این شعبه به خوبی به مدرنترین تجهیزات تخلیه و بارگیری مجهز و از پرسنل مجرب برخوردار می باشد.
 
آدرس شعبه بندر امام خمینی اینشرکت بشرح ذیل میباشد:

      ایران - بندر امام خمینی - تاسیسات بندری امام خمینی -ساختمان شرکت کشتیرانی هوپاد دریا 
      تلفن :4211-0651 
      فاکس :4012-0651
Hoopad Darya Shipping Agency Co.IT office 2008-2009.