نقشه سایت|

نظرات و پیشنهادات

 
 تاریخچه  
 
 
  شرکت کشتیرانی هوپاد دریا بعنوان شرکت خدمات نمایندگی در زمینه ارائه خدمات نمایندگی کشتی ها ، خدمات بندری ، تخلیه و بارگیری ، عملیات کانتینری در بنادر جنوبی به مالکان کشتی ها و صاحبان کالا ،خدمات مورد نیاز کشتیرانی تجاری را ارائه میدهد . این شرکت با اتخاذ استراتژی تکمیل زنجیره ارزش گروه و بهره گیری از روش برون سپاری، به فعال سازی امکانات موجود و بالقوه در مناطق جنوبی کشور و مبادی تردد کالا گامهای مؤثری برداشته و خدمات به مشتریان  را به نحو چشمگیری توسعه داده است.

توسعه و بهبود عملکرد:

 
ارائه خدمات فورواردینگ و صادرات کانتینری در تهران و کلان شهرهای کشور، با کنترل هزینه های خدماتی و حذف بروکراسی اداری در ترغیب صادرکنندگان به استفاده از این خدمات0·  تخلیه سالیانه بالغ بر 5/11 میلیون تن محمولات وارداتی و بارگیری سالیانه بالغ بر 5/5 میلیون تن محمولات صادراتی.·  انجام امور خدمات و عملیات بندری سالیانه بالغ بر 1000 سفر کشتیهای ورودی به بنادر داخلی. ·  افزایش ظرفیت تعمیرات کانتینر در بندرعباس و بندر امام خمینی (ره) تا 20000 دستگاه در سال ·  توسعه و تنوع خدمات کانتینری و ایجاد اشتغال بالغ بر 500 نفر با عملکرد بیش از 500000 TEU  (واحد کانتینر) در سال.          

                   

Hoopad Darya Shipping Agency Co.IT office 2008-2009.