نقشه سایت|

نظرات و پیشنهادات

 
 شعبه بندر عباس  
 
 
  بندر عباس به عنوان اصلی ترین بندر ایران بر دهانه ورودی خلیج فارس و مدخل تنگه هرمز در طول 04-56 شرقی ودر عرض جغرافیایی 16-27 درجه شمالی واقع گردیدهو از طریق جاده ، راه آهن و خطوط هوایی به تهران و دیگر شهرهای کشور متصل می باشد ، این بندر امروزه نقش بسزایی را در حمل و نقل دریایی کشور ایفاء مینماید.شرکت کشتیرانی هوپاد دریا در بزرگترین شعبه خود که در بندر عباس واقع گردیده به مشتریان گرامی ارائه خدمات می نماید.
  شعبه بندر عباس شرکت کشتیرانی هوپاد دریا عمدتا" حجم عملیات کانتینری ، کالای عمومی و محمولات فله این شعبه مبتنی بر آمارهای موجودهمواره یکی از بالاترین ارقام عملیاتی در بنادر کشور و منطقه را احراز نموده است، بنحویکه بر اساس آمار احصال گردیده سالیانه حجم میانگین عملیات تخلیه و بارگیری در این بنادر فقط توسط جمعی این شعبه تعداد 775 فروند کشتی خودی و استیجاری حامل محمولات کانتینری در بندر شهید رجایی می باشد که عملیات بروی تعداد 580000 دستگاه کانتینر واحد 20 فوت ، مقدار 1000000 تن کالای عمومی و مقدار 3500000 تن محمولات فله صورت می پذیرد.
  پایانه کانتینری اینشرکت در بندر عباس باسازه ای مناسب و محوطه ای به وسعت 114000 مترمربع و ظرفیت استقرار 14000 دستگاه واحد 20 فوت کانتینر خالی در مقیاس صفافی تا ارتفاع 5 ردیف کانتینر مجهز به مدرنترین تجهیزات از جمله ریج استاکر ، تاپ لیفت ، فورک لیفت و اسپریدرهای مناسب است و با پرسنل مجرب آماده ارائه بلاوقفه و شبانه روزی خدمات میباشد، که ماحصل تلاش پرسنل و بهره برداری بهینه از تجهیزات موجود سالیانه عملیات جابجایی ،پذیرش و ارسال تعداد 750000 دستگاه واحد 20 فوت کانتینر خالی شامل 24000 TEU تخلیه کانتینر خالی ورودی در پایانه کانتینر شماره 1 ، تعداد 162000 TEU کانتینر خالی بارگیری شده بر روی کشنده ها در محوطه ، تعداد 146000 TEU کانتینر خالی انتقال داده شده از پایانه 1 به پایانه شماره 2،تعداد 60000 TEU کانتینر خالی تحویلی به صاحب کالا ، تعداد 16000 TEU کانتینر خالی انتقالی به سوله تعمیرات کانتینر و تعداد 124000 TEU کانتینر خالی انتقال داده شده به محل شستشوی کانتینر شماره 1 را سالیانه بهمراه داشته است.
  ترمینال دوم این شعبه که در درون محوطه عملیاتی بندر شهید رجایی واقع گردیده با محوطه ای به وسعت 26668 متر مربع نقش بسزایی بعنوان ترمینال پشتیبانی در به انجام رساندن عملیات گستره کانتینری ایفاء مینماید و در همین راستا ضمن بهره برداری از کشنده های ملکی و اجاره ای به تناسب عملیات و ورودی و خروج کشتیهای  کانتینری با میانگین سالیانه تعداد 146000 دستگاه واحد 20 فوت کانتینر خالی جهت بارگیری بروی کشتیهای کانتینری مستقر در بندر شهید رجایی از پایانه شماره یک به پایانه کانتینری شماره دو منتقل می گردد.

آدرس شعبه بندر عباس اینشرکت بشرح ذیل میباشد:

      ایران - بندر عباس - بلوار امام خمینی ساختمان کشتیرانی هوپاد دریا  - صندوق پستی 3481/4317 
      تلفن :5425011-0761 و 12-5425110-0761
      فاکس :5425064-0761
efertret
Hoopad Darya Shipping Agency Co.IT office 2008-2009.pan style="font-family: Arial"> Hoopad Darya Shipping Agency Co.IT office 2008-2009.